logo for header - round

ZESPÓŁ

Opiekun duchowy
Ulryk Knesz OFM
Ignacy Winiarski OFM

Odpowiedzialna za całokształt
Anna Wilaszek

Wsparcie reżyserskie
Magdalena Pietnoczka

Aktorzy
Damian Backaus
Dawid Bratkowski
Bernadka Dyrszlag
Martyna Cieślik
Anna Ćmiel
Aleksandra Gulczewska
Katarzyna Krytowska
Magdalena Matuszek
Róża Myrcik
Marta Olszewska
Magdalena Pietnoczka
Patryk Pyka
Magdalena Sobieszek
Dawid Szmigielok
Szymon Waldach
Anna Wilaszek
Julia Wilaszek
Wojtek Wójcik
Kasia Ziach

Obsługa techniczna
Ulryk Knesz OFM
Jakub Wawro
Przemek Wilaszek

Grafika
Julia Grudzień